is toegevoegd aan je favorieten.

Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1735. De Huis ter Hult, reeds lek geslagen, haalde het er net nog door. De Popkensburg verleende hulp, toen zij ontredderd in de zoogenaamde Berebaai lag, maar het schip moest voor herstel naar Kanton, waar de lading ten deele verkocht werd tot dekking der onkosten.

Hetzelfde had in 1770 plaats met de Burgh; de Gansenhoef verongelukte toen op den terugweg, zoodat Batavia (gelijk in 1719) zonder communicatie met Japan bleef.

Het geval van de Burgh in 1772, die verlaten werd en aan de Gotto-eilanden belandde, is reeds vermeld in verband met de ontdekkingen, toen gedaan over smokkelarij. Het wrak werd naar Nagasaki gebracht, de lading zoo goed mogelijk gedroogd; en het schip voor afbraak verkocht a).

§ 3. BIJ DE KAART.

Deze kaart (plaat II)(Hishu Nagasaki no zu, afbeelding van Nagasaki in Hizen) geeft een gedeelte van de baai van Nagasaki, naar een exemplaar in de Leidsche Universiteitsbibhotheek, dat is gedateerd 1773. Zij geeft een vooretelling, hoe een Japanvaarder

binnenkwam. Door het maken van de noodige toebereidselen

opslaan van een soort bed met hemel, waarop de heeren afgevaardigden van den bugyö moesten zitten — endoorhettoouenvan bepaalden vlaggentooi, vooral met Prinsevlaggen, herkende men op de wacht aan de haven de Hollandsche schepen. In 1759 vertoonde de Drie Papegaaien vreemde vlaggen, onder anderen met kruisen, wat hevige beweging veroorzaakte. De bodems wachtten aan den ingang bij de zoogenaamde Papenberg (waar zendelingen en Christenen terechtgesteld waren), tot de afgevaardigden van gouverneur en opperhoofd met de tolken aan boord waren. Dan moest het schip naar binnen, wind of geen wind; er werden sleepbootjes met roeiers, of beter wrikkers, voorgespannen, zoogenaamde boegseerbarkjes, zoolang tot het gelukte. Hetzelfde geschiedde bij vertrek, als op den bepaalden datum de schepen wegmoesten zijn. Was het schip geankerd, dan werd er een wachte schuitje bij geplaatst. Onze kaart geeft twee Hollandsche, een Siameesch, en eenige Chineesche schepen. De eerstgenoemde zijn

o) Over andere vijanden dan lucht en water zie men hierachter onder Internationale betrekkingen (Frankrijk); over de visitatie bij smokkelenb) Japanners en Compagniesschepen bij de cultureele betrekkingen e).

b) Hoofdstuk III H II § 2. c) Hoofdstuk V § 200.