is toegevoegd aan je favorieten.

Dageraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIOEN

... .Maar 't geld, dat dorst jij wel, Het bloedgeld! Niet? REUS

En wat de Landheer schonk

Aan loon en eerewijn! GONDA

Dat's ongehoord! Het steekt jou wel je valsche oogen uit, Dat hij het eerlijk heeft verdiend voor, mij, Voor 't kind, voor d' ouwen vader en voor haar.... LUKAS

Ga niet zoo door! Gonda, spreek jij niet mee! GONDA

Waarom zou 'k niet.... LUKAS (heftig)

.... Omdat i k het niet wil....

GONDA

Jij wil.... Dacht ik het niet?.... m ij durft-ie aan, En voor de andren kruipt- ie in een hoek! Ik laat me niet regeer en in mijn huis! Wat geeft dat volk het recht!....

(tot Pioen, kwaadaardig:) Bloedgeld, zei j ij! Ik krijg dat liever zoo fatsoenlijk, man, Dan dat ik in het Spinhuis geld opstrijk,1 Met bloed er aan — van weer 'n vechtpartij! PIOEN (heft de vuist op, houdt zich met moeite in) Voert zij voor jóu het woord? Dan zijn we klaar.

(wil heengaan)

REUS

Hij heeft gelijk. We staan van man tot man, Zijn niet gekomen hier voor wijve-praat.... WOLF (langzaam-driftig)

Voor wijve-praat, die 't daglicht niet mag zien, Die laf verwijt wat al vergeten was!.... Lukas, we zijn hier afgevaardigd door Een wanhoopsbende uit de heele streek, Menschen, die hard voor 't stukje brood gewerkt, En nooit — hoe schamel 't loon ook was — geklaagd.. Ik vraag jou voor 't laatst — eer 't opstand wordt,