is toegevoegd aan je favorieten.

Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De prosector, later lector Dr. H. A. VERMEULEN. (1905-heden).

Bilaterale chronische luchtzakcatarrh; exitus letalis door creoÜnevergiftiging. Tijdschrift voor V. e. V. Dl. 36, p. 439. 1909.

Die Tuba auditiva beim Pferde und ihre physiolo. gische Bedeutung. InaugurabDissertation. Bern. 1909.

Een nieuwe luchtzakoperatie. Tijdschrift voor V. Dl. 36, p. 926. 1909.

Een merkwaardige oogafw ijking bij een paard. Tijdschr. v. V. Dl. 37, p. 349. 1910.

Over organen van interne secretie. Ibid. p. 829.

De theorie van Hintze omtrent de beteekenis der hoornige huidaanhangselen aan de ledematen van een» hoevigen. Tijdschr. v. V. Dl. 38, p. 103. 1911.

Uit de Geschiedenis der Ontleedkunde. Vet. Stud. Maandbl. 1. No. 5. p. 5. 1911.

Een en ander over het Systema lymphaticum. Tijdschr. v. V. Dl. 38, p. 947. 1911.

Over het niet constant zijn Van den bouw van het dierlijk lichaam. Atavismus en evolutie. Tijdschr. v. V. Dl. 39, p. 303. 1912.

De descensus testiculorum. Vet. Stud. Maandbl. 2. No. 8. p. 1. 1912.

De dorsale motorische vaguskern by sommige huis» dieren en hare verhouding tot de ontwikkeling der maag»musculatuur. Versl. Kon. Akad. Dl. 22. p. 308. 1914.

New researches about roaring in horses, Tenth Inter» national Veterinary congress, London 1914 III, p 717.

Over neurobiotaxis. Veterinair Studentenmaandblad 4, p. 38, 1914.

Die Hemiplegia laryngis beim Pferde (Kehlkopf» pfeifen, Cornage). Utrecht. 1915.

Over het vagusareal van Cameliden. Versl. Kon. Akad. Dl. 23, p. 994. 1915.

De linkerzijdige strottenhoofdverlamming bij het paard. Tijdschr. v. V. Dl. 42, p. 101. 1915.

Andreas Vesalius. Tijdschr. v. V. Dl. 42, p. 195. 1915.

Das Innervationszentrum des Psalters (omasusï der Wiederkauer. Berl. Tierarztl. Wochenschrift. Bd. 31, p. 97. 1915.

Die Hemiplegia laryngis des Pferdes. Berl. Tierarztl. Wochenschrift. Bd. 31, p. 219. 1915.

Het centrum van de innervatie van de boekmaag van herkauwende dieren.Tijdschr.v.V. D1.42,p. 383.1915.

De melkklier en hare functie. Ibid., p. 455.

Pseudodermoid en andere afwijkingen aan de oogen van drie veulens. Ibid., p. 715.

Infectie. Veldbode 13, p. 927. 1915.

Het vagusareal van Camelopardalus giraffa. Versl. Kon. Akad. Dl. 24, p. 578. 1916.

Over den conus medullaris van huisdieren. Ibid.. p. 708.

Over het vagus en het hypoglossus»areal van Phocaëna communis. Ibid. p. 905.

1865 Absyrtus 1915. Vet. Studentenalmanak, p. 365. 1916. F

Over enkele bizondere verhoudingen in het centrale zenuwstelsel van het paard en de beteekenis hiervan. Tijdschrift v. Diergen. Dl. 43, p. 1. 1916.

Over den nervus sympathicus van huisdieren. Versl. Kon. Akad. Dl. 24, p. 1222. 1916 en Anat. Anz. Bd. 49, p. 301. 1916.

Een en ander over interne functie. Tijdschr. v. Diergen. Dl. 43, p. 150. 1916.

Einige Muskei» und Knochenvarietaten beim Pferd. Anat. Anz. Bd. 49, p. 349, 1916.

Over glandulae parathyroideae (Epitheellichaampjes). Tijdschr. voor Geneesk. Dl. 60, II. p. 1779.1916. Tijdschr.

voor Diergen. Dl. 44, p. 155, 1917. Berl. Tierarztl. Wo» chenschr. Bd. 33. p. 1. 1917.

De hersenschors, verslag van een voordracht, Ab» syrtus 10, p. 37. 1920.

Over interne functie. Tijdschr. voor Diergen. Dl. 44, p. 85. 1917.

Cornage. Tijdschrift voor Diergen. Dl. 44, p. 411.1917.

Over de inwendige afscheidingen der geslachtsklieren en de erfelijkheidsleer. Tijdschrift voor Diergen. Dl. 44, p. 681. 1917.

Over castratie bij het mannelijk dier, haar invloed op het dierlijk organisme in het algemeen, in het bizonder bij het paard. Weekbl. „Het Paard" 23, No. 13. 1917.

Over Polygnathie. Tijdschrift voor Vergel. Geneesk. Dl. 4, p. 53. 1918. Berl. Tierarztl. Wochenschr. Bd. 34, p. 351. 1918.

Over de motorische vaguskernen van zoogdieren. (Versl. van een voordracht in het Gen. ter. bev. v. Nat.», Gen.» en Heelk. te Amsterdam 12 Mei 1917). Tijdschr. v. Geneesk. Dl. 62 I p. 196. 1918.

Over hypophysissafwijkingen bij huisdieren. (Verslag van een voordracht gehouden in de Nederl. Algemeene Ziektekundige Vereeniging 11 Mei 1918). Tijdschrift voor Geneesk. Dl. 62II p. 1130. 1918. Berl. Tierarztliche Wochenschrift. Bd. 35, p. 341. 1919.

Die Accessoriusfrage. Psychiatr. en Neurol. Bl. (Feestbundel Winkler). p. 729. 1918.

Van Toen en Nu. Bij de inwijding van het nieuwe sociëteitsgebouw, Lucas Bolwerk 4. Vet. Stud.'Maandbl. „Absyrtus", 10, p. 2. 1919.

Over de tongkern van Zoogdieren, Hand. v. h. XVH<»« Nederl. Nat. en Geneesk. congres te Leiden 1919. p. 224.

Noch einmal ,,die Hemiplegia laryngis beim Pierde". Berl. Tierarztl. Wochenschr. Bd. 36, p. 373. 1920.

Eine bisher unbekannte Ursache akuten Todes beim Pferd. Berl. Tierarztl. Wochenschr. Bd. 36. p. 429.1920.

Over de functie van den nervus accessorius. Tijdschr. v. Diergen. Dl. 48, p. 258, 1921.

Hypophysis tumors in dom est ic animals. Endocrino» logy. Vol. 5, p. 174, 1921.

De leeraar Dr. H. F. NIERSTRASZ. (1906-1910).

. Die Nematomorpha der Siboga»Expedition. Uitkom» sten der Siboga»Expeditie. Afl. 34, monographie XX. 1907.

Die Amphineuren. I, Ergebnisse und Fortschritte der Zoölogie. Band 1, Heft 2. 1908.

The Solenogastres of the Discovery»Expedition. Na» tional Antarctic Expedition. Nat. Hist., Vol. 4. 1908.

Parasitische Prosobranchier der Siboga»Expedition, Anatomischer Teil. Uitkomsten der Siboga»Expeditie. Afl. 42. Monographie XLIX2. 1910.

Die Amphineunjn. II und III. Ergebnisse und Fort» schrjtte der Zoölogie. Bd. 2. pag. 367. 1910.

De assistent. later prosector, daarna hoogleeraar Dr. H. SCHORNAGEL. (1906 -heden).

Het werken met het Becker'sche bevriesmicrotoom. Tijdschr. v. V. Dl. 38, p. 395. 1911.

Twee gevallen van pneumonomycosis aspergillina bij vogels. Tijdschr. v. V. Dl. 39. p. 783. 1912.

Anatomische und bakteriologische Untersuchungen über elf Falie von Hundetuberculose. Dissertatie, Bern 1913. Tijdschr. v. V. Dl. 41. p. 45 en 125. 1913. Zeit» schrift für Infectionskrankheiten, etc. Bd. 16, Heft 1/2 und 3, 1914.