is toegevoegd aan je favorieten.

Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Docent.

Vak.

Studie» jaar.

Uren per week.

lste 2de

halfjaar, halfjaar.

5 5

2 2

5 x 2i 5 x 2i

4 4

2x2 2x2

1 1

1x2 1X2

3 3 2x2

Aanmerkingen.

Gewoon Hoogleeraar.

Gewoon Hoogleeraar.

Gewoon Hoogleeraar.

Gewoon Hoogleeraar.

Lector.

Gewoon Hoogleeraar.

Gewoon Hoogleeraar.

Priv.'Doc.

Lector.

Gewoon Hoogleeraar.

Gewoon Hoogleeraar.

Gewoon Hoogleeraar.

Natuurkunde

Physische Scheikunde

Practische Natuurkunde

Scheikunde

Practische Scheikunde

Methoden voor chemisch'klin. onder;

zoek (theoret.) Idem (practisch)

Dierkunde

Practische Dierkunde

Plantkunde

Practische Plantkunde

Voeder», vergift» en artsenijplanten ..

Parasitologie

Practische Parasitologie

Botanische Excursies

Ontleedkunde

Ontleedkunde

Practische Ontleedkunde

Practische Microscopische Anatomie.. Heelkundige Ontleedkunde

Practische Heelkundige Ontleedkunde

Osteologie

Practische Osteologie

Weefselleer en Physiologie

Embryologie

Practische Weefselleer

Practische Physiologie

Exterieur

Hoefkunde

Practische Hoefkunde

Gezondheidsleer

Veeteelt

Practisch Exterieur

Zoötechnische Excursies

Algemeene Erfelijkheidsleer

Landhuishoudkunde

Bijzondere Ziektekunde en Genees»

leer _.

Gerechtelijke veeartsenijkunde

Kliniek

Buitenkliniek

Verloskunde

Geschiedenis en Litteratuur der Vee»

artsenijkunde

Phantoomoef eningen, Buitenkliniek en

Verloskundige kliniek

Algemeene Geneesleer

Geneesmiddel» en Vergiftleer

Methoden van klinisch onderzoek van

kleine huisdieren

Geneesmiddel» en Vergiftleer

III III

I I

II li li li

I

II li II lil m

I I

li II li II

II

li

li

lil

lil

in

III

II

I-V

<m

l IV

V

(III

IV ( V)

III

V V*)

III III

III

IV

onbepaa

4

2 X 1 2

2X2

ild

4

3X3 2

2x2

5 1

2X2

2 2

3x2 2 2

2

on

1

bep

4 4

3X3 2x2

2 X 2J 6

2x2 3

3X2 2 1

2

iaald

1

2 1

6x2

6x2

on

3 1

2 2

6X2 6X2 6X2

bepaald

onbe

paald

*) Practisch werken volgens nader door den hoogleeraar aan te geven regeling.

*) Practisch werken volgens nader door den' hoogleeraar aan te geven regeling.