is toegevoegd aan je favorieten.

Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regel lijkt ons de practische toepassing van stalverzorging en verpleging van huisdieren in het tweede halfjaar van het tweede studie* jaar. Eén afzonderlijke kliniek voor kleine huis* dieren bestaat niet, wat vooral bij een groot aantal patiënten zeer zeker niet het onderwijs ten goede kan komen. De bepaling, dat het 3 keer afgewezen worden van een candidaat de verwijdering van de school ten gevolge heeft, — een maatregel, die ook in andere landen b.v. Duitschland wordt toegepast — is wel in het belang van de diergeneeskunde. Het bijwonen van alle colleges en oefeningen is verplicht. Afwezigheid op college wordt gestraft (o.a. met geldboete), een maatregel, die met de moderne opvattingen over hooger onderwijs zeer zeker in strijd is.

Aan de Amerikaansche inrichtingen, die nog aanmerkelijk bij de onze achterstaan, duurt de studie 3 en bij uitzondering 4 jaar. De veterinaire inrichtingen zijn daar voor* namelijk nog particulier.

Mocht ook aan onze Alma Mater het een en ander nog niet zoo zijn, zooals wij het in het belang van de a.s. dierenartsen zouden wenschen, toch kan onze Hoogeschool zeer zeker de toets der vergelijking met de beste buitenlandsche diergeneeskundige Hoogescho* len en Fakulteiten met eere doorstaan en staat het diergeneeskundig onderwijs in Nederland op hoog wetenschappelijk peil.

Het spreekt vanzelf, dat nieuwe tijden nieuwe eischen met zich mede zullen brengen, waarmee wij altijd rekening moeten houden. Laten wij zorgen steeds op ons qui vive te zijn, om te voorkomen, dat we onze plaats, welke wij nu onder alle zusterinstellingen innemen, verliezen, en daarbij het spreekwoord in* dachtig zijn:

„Als het getij verloopt, moet men de bakens verzetten."

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Nunquam retrorsum.