is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Holland's nijverheid in beeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. BLEULANP VAN

Vloeibaar petroleumgas in stalen flesschen, uoor het snijden en lasschen uan ijzer en andere metalen — Voor het reguleeren uan den druk uan het gas, gebruikt het in mei '19 geoct. gasreduceeruentiel — Het gas wordt aanbeuolen uoor uerliehting en

OORPT - PETROLEUM-PERSGASFABRIEK - KERKSTRAAT 65, VOORBURG 2.H.

Gaz a pétrole comprimé et liquitié dans des bonbonnes pour couper et souder le ter et autres métaux — Pour diminuer la pression du gaz employer la regulateur octr. «ai '19 — Pour éclairage et chaufage sans pareil — — — — — — — —

l.iquid oilgas in cylinders tor cutting and welding iron and other metais — For reducing the pressure of the gas use the expanding regulator pat. May '19 — This gas can be used for lig'hting and heating purposes with the greatest 'satistaction

- TELEFOON 62 Flüssiges Oelgas in Stahltlaschen zum schneiden und schweizen uon Eisen und andere «etallen — Die Pruck des Gases wird durch ein in «ai '19 patentirte Membranenuentil reducirf — Für Beieuchtung und Heizung Zwecke empfohlen —