is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Dit nummer is vervallen.

II. Landerijen en huizen.

a. In en bij den Haag.

3. Eigendomsbewijs van 4 perceelen land, afkomstig van Pieter Rijck en Claes Meynerts zoon, voor Gerrit Potter van der Loo. 1440.

1 charter (reg. no. 12).

4. Eigendomsbewijs van een stuk land, afkomstig van Engel Heynricx zoon. 1467.

1 charter (reg. no. 49).

5. Eigendomsbewijs van een huis en erf en een daarachter gelegen stuk land, afkomstig van Jan Jans zoon, genaamd Scalkert. 1469.

1 charter (reg. no. 55).

6. Eigendomsbewijs van 2 huizen en erven, afkomstig van Geryt Jacobs zoon van der Binchorst. 1477.

1 charter (reg. no. 72).

7. Eigendomsbewijs van een stuk land, afkomstig van mr. Jan Henricx zoon, priester. 1477. Met twee oudere schenkingsbrieven d.d. 1886 en 1846.

3 charters (reg. nos. 79, 1 en 2).

8. Stukken betreffende den eigendom van 4 hont land, afkomstig van het klooster Sint Agniet te Delft. 1453, 1472 en 1479.

3 charters (reg. nos. 25, 61 en 83).

9. .Verklaring van Jan Willems zoon en Jan Pieters zoon betreffende een aan het convent toebehoorenden muur. 1480.

1 charter (reg. no. 85).

10. Eigendomsbewijs van 1 morgen lands, afkomstig van mr. Tyelman Heynricx zoon, provisor en deken van Delfland. 1480. Met ouderen transportbrief d.d. 1477.

2 charters (reg. nos. 86 en 76).

11. Eigendomsbewijs van 2% morgen lands, afkomstig van Dirc Ave, weduwe van Claes Bruuns en Bertolmees Arents zoon. 1480.

1 charter (reg. no. 88).

12. Eigendomsbewijs van 1 morgen lands, afkomstig van de HeiligeGeestmeesters van Delft. 1481.

1 charter (reg. no. 93).

13. Eigendomsbewijs van 14 hont lands, afkomstig van de zangmeesters