is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opbrengst van 1 morgen land in het ambacht 's-Gravenzande vermaakt wordt. 1888.

1 charter (reg. no. 5).

109. Bentebrief, groot 10 schellingen Hollandsch 'sjaars, ten laste van Ecghebrecht Jans-zoon van Amersvoerde. 1845.

1 charter (reg. no. 8).

REGESTENLIJST.

1. 1266 October 14.

Machteldis, gravin van Hollandia etc, schenkt aan de bagijnen in Gravenzande een erf, reeds bij de bagijnen in gebruik, en strekkende van de gracht van dezen tot aan de Wetering.

Datum apud Gravenzande anno Domini M CC0 LXVI° in die Kalixti pape.

Afschr. in Inv. no. 5, fol. CLIII. N.B. Gedrukt in v. d. Bergh, Oorkb. II, no. 145. Zie ook Bagijnen te 's-Gravenzande, reg. no. 6. Na deze akte volgt in het cartul. een extract uit die, vermeld in reg. no. 29, Bag. 's-Grav.

2. 1291 Maart 20.

Plorens, graaf van Hollant enz., oorkondt, dat Machtelt van den Poele de 8 morgen land in het ambacht van den Zande, waarvan 2 Chriecvelt heeten, en die zij van hem in erfhuur heeft, opdraagt aan het klooster Conincsvelt en dat dit het voortaan op dezelfde voorwaarden in erfhuur zal hebben.

Gegeven in ons Heeren jaire duysent twiehondert ende negentich des Dynxdages nae sinte Gheertruden dage.

Afschr. in Inv. no. 5, fol. XXXIIII. N.B. Zie reg. no. 3. Gedrukt in v. d. Bergh, Oorkb. II, no. 766.

3. 1310 Juni 24.

Jan, proost, en het convent van Coninxvelt verkoopen aan Huge uit het gasthuis van den Zande, ten behoeve daarvan, de 3 morgen, die zij te Zande bezaten.

Ghegheven int jaer ons Heren dertienhondert ende tine sente Jans misse tot Middesomer.

1. Oorspr. (Inv. no. 105). Met de geschonden zegels van den proost en het oonvent in groene was.

2. Afsohr. in Inv. no. 5, fol. XXXIIII. N.B. Zie reg. no. 2.

4. 1834 Augustus 14.

Geraerdt van Baephorst schenkt, mede namens zijn echtgenoote, 1