is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) Oorspr. (Inv. no. 34). Met het geschonden zegel in groene was van Gerryt Potter van der Loo.

2) Afschr. in Inv. no. 5, fol. L.

107. 1440 April 11.

Deken en kapittel van Onser Liever Vrouwen kapel binnen den Hove van der Hage geven vidimus van den brief d.d. 1488 Juli 81 (reg. no. 97).

Gegeven in den Hage upten elf sten dach in Aprille int jair ons Heeren duysent vierhondert ende viertich.

1) Oorspr. (Inv. no. 93). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.

2) Afschr. in Inv. no. 5, fol. CXXIIII.

108. 1441 Februari 14.

Landschepenen van tsGravenzande oorkonden, dat Kerstant Claes' zoon met de Eegulieren van Bethaniën aldaar verruild heeft een stuk land tegen een ander met toegift van een jaarrente van 12 schellingen Hollandsch, gaande uit 4 hont land aldaar beoosten mijns Heeren weg.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert een ende veertich upten viertienden dach in Februario.

Afschr. in Inv. no. 5, fol. XLII.

109. 1442 Maart 7.

Symon Dircx zoon en Heynrick Doe, schepenen in sGravenzande, oorkonden, dat Corhelis Jan Bosscaerts zoon verkoopt aan Foeytgen Aernts zoon in den Hage een jaarlijksche rente van 8 pond Hollandsch, gaande uit zijn huis aan de Cortestraet aan het Noordeinde der stad sGravenzande.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert twie ende veertich upten sevensten dach in Maerte.

Afschr. in Inv. no. 5, fol. CXXXVI. N.B. Zie reg. no. 190.

110. 1442 April 18.

Aernt Engebrechs zoon verkoopt aan Geryt Voppen zoon een jaarrente van 1 gouden Engelschen nobel, gaande uit % van 8 morgen 1 y2 hont land in het ambacht van Monster.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert twie ende veertich upten achtienden dach in Aprelle.

Afschr. in Inv. no. 5, fol. CXIX verso. N.B. Door het oorspr. van dezen was gestoken de brief d.d. 1443 Februari 26 (reg. no. Ii2).

111. 1442 September 7.

Huich Florys' zoon en Heyl.zijn echtgenoote, schenken den Eegulieren van Bethaniën bij sGravenzande een jaarrente van 1 Eijnschen gulden, gaande uit i/2 morgen land in het Vrylant, begrensd ten Oosten en ten Westen door de Gantel, tegen het houden van kerkelijke plechtigheden.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert twie ende veertich upten sevenden dach in Septembri.

Afschr. in Inv. no, 5, fol. XLII verso.

112. 144(8) Februari 26.

Geryt Voppenzoon verkoopt den Eegulieren van Bethaniën bij sGravenzande een jaarrente van 1 gouden Engelschen nobel, vermeld in den brief d.d. 1442 April 18, waardoor deze gestoken is (reg. no. 110).