is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.B. Gecancelleerd; met aanteekening, dat Floris van Dam deze rente heeft afgelost en het bedrag op 30 Juli 1552- weder is belegd.

123. 1499 April 10.

Notaris Henricus Jacobus Foytkinus' zoons zoon, instrumenteert, dat Agnies Jacobs dochter, bagijn te sGravensande, een testament maakt, waarbij ze vermaakt o.a. aan het bagijnhof aldaar de helft van 3 morgen land, vermeld in den mede overgegeven brief d.d. 1495 Februari 12 (reg. no. 119), met last van de opbrengst jaarlijks uit te keeren 1 pond aan den pater, een vat bier aan de bagijnen en 2 schellingen aan elk der 5 bedelorden.

Acta sunt hec Naeldwijc in domo habitationis venerabilis domini

decani ibidem anno indictione mense die hora et pontificatu

quibus supra (anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono indictione secunda mensis Aprilis die decima hora vesperorum vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Alexandri divina providentia pape sexti anno septimo).

Oorspr. (Inv. no. 45). Met de signatuur van den notaris.

124. 1499 September 9.

Notaris Henricus Jacobus Foytkinus' zoons zoon instrumenteert, dat Agnes Jacobus' dochter, bagijn in sGravensande, patrones en collatrix van het officium, onlangs door haar in de parochiekerk aldaar gesticht, op het altaar van St. Blasius, hiermede begiftigt haar verwant Theodricus Sproncx zoon.

Acta sunt hec Naeldwijc in domo habitationis decani ibidem anno indictione mense die hora et pontificatu quibus supra (.... anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono indictione secunda mensis vero' Septembris die nona hora completorii vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Alexandri divina providentia pape sexti anno octavo).

Oorspr. (Inv. no. 105). Met de signatuur van den notaris.

125. 1500 December 12.

Jacobus de Angulo, professor in de godgeleerdheid, deken van de collegiale kerk van Sint Adrianus in Naeldwijc, als arbiter in het geschil tusschen heer Harmannus de Bossem, pastoor van sGravensande, en de bewaarsters van het bagijnhof aldaar over de voordracht tot zeker officium, beslist, dat volgens uitersten wil van de stichteresSde bewaarsters bij gebrek aan bloedverwanten van haar, een priester hiertoe zullen voordragen met zijn medewerking.

Anno Domini millesimo quingentesimo mensis Decembris die duodecima.

Oorspr. (Inv. no. 106). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.

126. 1501 Februari 8.

Landschepenen van het ambacht sGravensande oorkonden, dat Heynrick Adriaens zoon Blom verkoopt aan de bewaarsters van het bagijnhof aldaar eene jaarlijksche rente van 20 stuivers, gaande uit %