is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenken 1 morgen land, strekkende van den Groenen weg tot den Ouden dijk en 3y2 hont land in Noorlant op de Zandelinghe, met last tot eenige jaarlijksche uitkeeringen, doch op voorwaarde, dat zij genoemd land tot hun dood in gebruik mogen houden.

Ghegheven int jaer ons Heiren M° CCC° drie ende vijftich op sente Symons ende Judenavond apostolen.

1) Oorspr. (Inv. no. 34). Met geschonden pastoorszegel in groene was.

2) Afschr. in Inv. no. 1, no. XXVI.

3) Afschr. in Inv. no. 2, bldz. 21.

31. 1855 Februari 14.

Katrine Dirc Honen maakt met raad van heer Lubbrecht van Tiele, parochiepastoor te tsGravenzande, een testament, waarbij zij vermaakt aan den Heiligen Geest aldaar en dien te Wateringhe ieder de helft van 1 morgen land, gelegen in het weer, waarin Pieter, de zwager van heer Jacob, woont.

Ghegheven in jaer ons Heren M CCC vijf ende vijftich op sinte Valentijns dach.

1) Afschr. in Inv. no. 1, no. XXVIII.

2) Afschr. in Inv. no. 2, bldz. 23.

N.B. In margine staat: ende die half margen heeft die Heiligeestmeester tot Watering gecoft int jaar van 1553 omtrent Karsmis.

32. 1356 Mei 6.

Jan Gherytdijns zoon maakt met raad van heer Lubbrecht van Tyele, parochiepastoor te sGravenzande, een testament, waarbij bij vermaakt o. a. aan den Heiligen Geest 5 schellingen 's jaars, gaande uit 1 % hont land aldaar.

Int jaer ons Heren M CCC zes ende vijftich des Vridaghes na Meye daghe.

Oorspr. (Inv. no. 81). Met geschonden pastoorszegel in groene was.

33. 1357 Januari 4.

Schepenen van Monster oorkonden, dat Smeeder Jans zoon belooft aan Floris van der Muur 1 pond Hollandsch 's jaars, gaafnde uit 4 morgen land benoorden de Wateringh.

ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert zeven ende

vijftich des Woensdaghes na Jairs daghe.

1) Oorspr. (Inv. no. 99). Het schependomszegel verloren.

2) Afsohr. in Inv. no. 1, no. XXIX.

3) Afschr. in Inv. no. 2, bldz. 23.

34. 1857.

Niclays Vlaminc, priester en kanunnik te Sente Mariënwaerde, geeft vidimus van den brief d.d. 1884-Augustus 15 (reg. no. 14). in den jair ons Heren MCCCLVII.

1) Oorspr. (Inv. no. 111). Met overblijfsels van het zegel van den oorkonder in groene was.

2) Afschr. in Inv. no. 1. no. XIX.

3) Afschr. in Inv. no. 2, bldz. 16.