is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Rentebrieven.

26a. Twee rentebrieven, ieder groot 10 schellingen Hollandsch 'sjaars, gaande uit een huis in den Haag, voor Ave.Brabanders. 1881. Verkocht aan Baerte Dirc Aernts zoons. 1891 ('s-H. no. 1681).

3 charters (reg. nos. 3 en 6). N.B. Ben der twee rentebrieven van 1381 bevindt zioh op het Gemeente-archief te 's-Gravenhage.

266. Bentebrief, groot 30 schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, voor Jan Heynrics zoon. 1395 ('s-H. no. 646).

1 charter (reg. no. 9).

26c. Bentebrief, groot 40 schellingen Hollandsch 'sjaars, gaande uit een huis in den Haag, voor Gheryt Gummengijs. 1896 ('s-H. no. 868).

1 charter (reg. no. 10).

26d. Bentebrief, groot 4 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, voor Claes Pieters zoon. 1416 ('s-H. no. 1684).

1 charter (reg. no. 21).

26e. Bentebrief, groot 20 schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit eenhuis in den Haag, voor Dammes Dircx zoon. 1481 ('s-H. no. 865). 1 charter (reg. no. 32).

26/. Bentebrief, groot 6 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, voor Geryt Potter van der Loo. 1489.

1 charter (reg. no. 43).

26a. Toepachtingsbrief, groot 32 schellingen 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, voor Fueytgen Aernts zoon. 1444.

1 charter (reg. no. 54).

tfih. Bentebrief, groot 30 schellingen Hollandsch 'sjaars, gaande uit een huis in den Haag. 1448 ('s-H. no. 1603).

1 charter (reg. no. 59).

26ï. Twee rentebrieven, groot 12 en 20 schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, voor Claes Jans zoon en Claes Florys' zoon. 1451 ('s-H. nos. 660 en 661).

2 charters (reg. nos. 64 en 65).

26fc. Bentebrief, groot 18 schellingen Hollandsch 'sjaars, gaande uit een huis in den Haag, voor Wijntgen en Machtelt Philips' dochters. 1454 ('s-H. no. 869).

1 charter (reg. no. 69).

27a. Bentebrief, groot 1 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit een huis in het Westambacht van den Haag. 1458 ('s-H. no. 1521).

1 charter (reg. no. 77).

27fc. Twee rentebrieven, groot 2 pond en 10 schellingen Hollandsch 'sjaars, gaande uit een huis in den Haag. 1459 en 1508 (Js-Bl. no. 1654).

2 charters (reg. nos. 80 en 153).