is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGESTENLIJST.

Onderstaande nos. van de Regestenlijst op bldz. 128 bleken in het cartularium te zijn opgenomen:

no. 2. fol. LXIV.

„ 5. „ LXI verso.

„ 18. „ LXXVII.

„ 14. „ LVIII verso.

„ 16. „ LVIII.

„ 28. „ LXX.

„ 28. I LXXVII.

„ 29. „ LXXIX.

„ 81. „ LXXXVII verso.

„ 82. „ LXXX verso.

„ 88. „ LVL

1. 1866 December 18.

Schepenen in den Hage oorkonden, dat Glaes Jan Reysers zoon erkent schuldig te zijn aan Jan van der Poerte een rente van 20 schellingen Hollandsch jaarlijks, gaande uit zijn huis en erf. Int jair ons Heren M CCCLXVI op sente Luciën dach.

Afschr. in Inv. no. 1 Jol. XXV. N.B. Het opschr. luidt: Littera pro memoria Haestgen heer Adaems. Onder de akte staat: Ende dit geeft nu ter tgt Geryt Int Keyserrijekan 4ie Plaets.

58a,. Rentebrief, groot 2 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit 4 morgen land in Nootdorp. 1504.

1 charter (reg. no. 162).

61 d. Rentebrief, groot 1 pond Hollandsch 'sjaars, gaande uit een woning in Wassenaar, voor Gheryt Gheryts zoon. 1467.

1 charter (reg. no. 100).

61 b. Rentebrief, groot 1 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit een woning in Wassenaar, voor Claes Pieters zoon. 1482.

1 charter (reg. no. 128).

62a. Rentebrief, groot 2 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit 6 morgen land in Wateringen, voor Lijsbeth Gheryts dochter. 1587.

1 charter (reg. no. 167).

62fe. Rentebrief, groot 4 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit 8 morgen land in Zoeterwoude, voor Adriaan Aernts zoon. 1492.

1 charter (reg. no. 140).

64a. Rentebrief, groot 6 pond Hollandsch 'sjaars, gaande uit een woning in Zuidwijk. 1494.

1 charter (reg. no. 142).