is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA.

Bl. 9 no. 1. Met bisschop van Jeropolis zal hier niet bedoeld zijn Begensburgi), doch Hieropolis, een episcopaat in part. infid., het huidige Malbech in Phrygië*).

Bl. 14no. 54 staat: (reg. no. 146),lees: (reg. no. 144).

Bl. 42 no. 128 staat: de Nyeuwe Henne, lees: de Nyeuwe Hueve.

Bl. 49 al. 8. Meiding. Het hiergenoemde Inv. no. 2 is vervallen en opgenomen bl. 88 no. 88.

Bl. 99 no. 190 staat: Dieuwér Agen.lees: Dieuwertgen.

Bl. 109 no. 7 staat: (Inv. no. 9a),lees: (Inv. no. 17).

Bl. 119 no. 50 staat: uit 6 en 12 morgen, lees: uit 6 morgen4 hont en uit 12 morgen land. Achter het jaartal 1561 te voegen: en 1541.

Bl. 124no. 7noot staat: reg. no. 45, lees: reg. no. 48.

Bl. 188 no. 49 staat: Cornelis IJsbrants zoon, lees: Cornelis Zybrants zoon.

Bl. 186 no. 62staat: (Inv. no. 62), lees: (Inv. no. 59).

Bl. 155 no. 6 en 156 no. 9 staat: (reg.no. 17), lees: (reg. no. 18).

Bl. 157 no. 18 staat: (Inv. no. 9), lees: (Inv. no. 10).

Bl. 208 no. 17* onderaan bij te voegen: N.B. no. 219 is uit de collectie van Vredenburch.

Bl. 209 no. 26 staat: (reg. no. 127), lees: (reg. no. 180).

Bl. 211 no. 59. Aan de nos. in de collectie van Vredenburch toe te voegen no. 191.

Bl. 258 no. 198 staat: (Inv. no. 18) lees: (Inv. no. 17). Bl. 271 no. 248 in te voegen na het woord tiende, de woorden tegen een ander.

Bl. 879 no. 2 staat: 1578, lees: 1588.

Bl. 881 no. 26* lees: no. 26; no. 84* lees: no. 84.

Bl. 405 no. 46 staat: (Inv. no. 19) lees: (Inv. no. 87b).

Bl.433no. 171 staat: „ ,, „ „ „ » »

Bl. 486 no. 2 staat: (Inv. no. 1) lees: (Inv. no. 96a).

-) Dr. J. G. Th. Graesse, Orbis Latinus. 1861.

») A. J. Weidenbach Cal. hist.-christ. medii et novi aevi, 1865, bl. 275, no. 810.