is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jochem Jans zoon-, schepen van Nieuwer-

kerk, 279 no. 280. Joachim Robbrechts zoon, rentmeester, . 377.

Jonghe (Johannes de), prior der Regulieren, 249 no. 155.

Joncker (Hughe), priester, 359 no. 89, 90; 360 no. 92.

Judocus, bisschop van Hierapolis, wijbisschop van Utrecht, 26 no. 49*.

Joest van Berendrecht 372 no. 147.

Joest van Haemstede, 135 no. 58*.

Joost Corvingh, notaris 88 no. 145; 89 no. 147; 96 no. 179; pater van St. Maria in Galiela, 97 no. 183.

Joost van Leeuwen, ontvanger, 176 no. 6; 378 II.

Joest Bertelmees' zoon, regulier, 249 no. 158; 382.

Joest Henricx zoon, priester, 430 no. 160.. Joest Jacobs zoon, 410 no. 68. Joost Jacobs zoon, priester, 73 no. 80. Joost Jacobs zoon van Hoogenhouck,

schepen van den Haag, 141 no. 87*; 142

no, 90*; 433 no. 172*, 173. Joost Jans zoon, 397 no. 12; 429 no.

151.

Joost Jan Zymons zoon 155 no. 6; 156 no. 9.

Joest Jans zoon opte Beeck 162 no. 5, 6. Joest, zoon van Jan Duyck Gillis' zoon 82 no. 117.

Joest Claes' zoon, pater van St. Agnes te Delft, 69 no. 61; 252 no. 169.

Joost Pieters zoon 71 no. 70; 233 no. 81*; 235 no. 92*; 361 no. 101; 364 no. 112* 113*.

Joost Pieter Hoven zoon 223 no. 35.

Joost Ruelen zoon, landschepen, 375 no. 161, 162; 376 no. 165; Heilige-Geestmeester van 's-Gravenzande, 375 no. 164.

Joest Willems zoon, kerkmeester van den

Haag, 128 no. 23. Judocus Wilhelmus' zoon, vicaris, 411 no.

73.

Jorgel Tuermeyer, de Beier, 123 no. 3; 124 no. 4.

Georgius, kapelaan van Loosduinen, 189 no. 36.

Jorys Boyns zoon 368 no. 132. Jorys Voppen zoon 410 no. 69. Georgius Johannes' zoon, priester, 419 no. 105.

Jorys Joosten, priester, 100 no. 196.

Joris Lenerts zoon Huysman 126 no. 17.

Jorys Claes' zoon 133 no. 48.

Goris Claes' zoon, gezworene van Naaldwijk, 328 no. 158.

Joris Willems zoon, landschepen van 's-Gravenzande, 278 no. 274; 373 no. . 152, 153; 375 no. 161, 162.

Jorys Touwen dochter 308 no. 77.

Jorys Arents dochter, bewaarster van

het bagijnhof, 324 no. 143. Josaphat (het klooster in het dal van), zie

Delft.

Joseph van Hove, schepen in den Haag, 46 no. 146*; 390 no. 1; rector van het Heilig-Kruisgilde, 144 no. 99.

Fijn Finers weduwe 74 no. 84.

Josyna van der Bynckhorst Loedwijcx dochter, bagijn, 328 no. 158.

Sue ven, nicht van Ghijsbert van der A, 269 no. 234.

Juliana Dirc Jan Soncken weduwe, 268 no. 232.

Jutte Geryts dochter, ministra van St.

Margriet bij Leiden, 70 no. 67. Jutte Claes' dochter Moers 167 no. 4. Jutte Symons dochter 65 no. 46; 66 no.

46.

Jutte Willems dochter 263 no. 215. K.

Kaersmaeckers (Betgen) 135 no. 57.

Calebijs (Gerit Joris' zoon) 432 no. 165.

Kamerijk (de abt van St. Aubertus te) 185 no. 12; 191 no. 49; 192 no. 50.

Camerling (Michiel Jans zoon), schepen van Delft, 99 no. 190*, 192, 193*.

Camerlingh (Wilhelmus Paulus' zoon), notaris, 409 no. 63.

Camerman (Dirck Adriaens zoon), landschepen van 's-Gravenzande, 376 no. 166.

Kammaker, procureur, 401 no. 27.

Cammaker, Ghijsbrecht Dircx zoon, schepen van den Haag, 93 no. 164; 94 no. 167, 171*; 157 no. 17*; 161 no. 1, 3.

Cammaker (Jan Cornelis' zoon), schepen van den Haag, 97 no. 183*; 98 no. 188; 135 no. 59*; 158 no. 19; 161 no. 2*; 402 no. 33; gasthuismeester 274 no. 261.

Kamp (de abdij) zie Rijnberk.

Camp (Agnies, weduwe van Engebrecht van) 80 no. 110.

Camp (Aernt van den), schout van Monster, 19 no. 15*, 16*, 17*; 21 no. 25; 59 no. 16, 20; 187 no. 24, 25*. 26*; 189 no. 33*; 190 no. 40*, 43*; 191 no. 44*, 45*, 47; 240 no. 117*.

Kamp (Jacob Willems zoon) 366 no. 120.

Capellen (Cornelis van der), notaris, 45 no. 140, 141, 143; 138 no. 70; 203 no. 105.

Kapelle heer tot 29 no. 64* 57 no. 11. Carboen (Claes), schepen van den Haag,

93 no. 163; 156 no. 8*. Karei V, keizer etc., 273 no. 258. Karmelieters (prior-provinciaal van de

orde der) 278 no. 277*.

31