is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mattenes (Ghijsbrecht van), schout van

Naaldwijk, 254 no. 177*. Mathenes (Jan van) 37 no. 100, 104, 105;

38 no. 106. 107, 108, 109, 110; 39 no.

112; 40 no. 117, 118, 119; 41 no. 123,

124, 125. Mathenesse (Marry van) 39 no. 116. Mattenes (Wouter van) 190 no. 41*. Mathijs van der Borch, rentmeester van

Noord-Holland, 55 no. 2. Mathijs van Steenbeek 42 no. 128. Matheus Adriaen Neven zoon, HeiligeGeestmeester in 's-Gravenhage, 27 no.

52.

Mathijs Doden zoon 56 no. 5.

Mathijs Heynricxs zoon, proost van SintBarbara, 113 no. 25.

Matheus Henricus' zoon, vicaris, 148 no. 119; 149 no. 122, 123; 150 no. 126.

Theus Huyge zoon, Heilige-Geestmeester te Naaldwijk, 321 no. 133.

Matthijs Jacops zoon van Wena 263 no. 216.

Matheus Jans zoon 16 no. 1.

Mathijs Jans zoon, landschepen van 's-

Gravenzande, 376 no. 165. Matte Jan Louwen zoon 225 no. 42. Matheus Pieters zoon 404 no. 42. Mathias Symons zoon, vicaris, 411 no. 73. Mattael (Lauwer), schepen van 's-Gravenzande, 296 no. 21; 352 no. 55. Maximiliaan, aartshertog, 74 no. 87,

Boomsch Koning 29 no. 66, Keizer 198

no. 81. Mechelen 41 no. 122. Mechelen (heer van) 228 no. 60. Medemblyck (heer Jacob van) 396 no. 9. Medemblic (Nicolaus Thomas' zoon van),

notaris 309 no. 80. Medemblick (Mr. Thomas Dircx zoon

van) notaris, 130 no. 33; 256 no. 185,

188; 427 no. 146, 148. Meer (Adriaen Pieters zoon van der) 427

no. 145.

Meer (Franck Pieters zoon van der), hoogheemraad van Delfland, 372 no. 147.

Meer (Hubrecht van der) 266 no. 223. Meervelt (Fop Goverts zoon van), ridder

van het Heilig Land, 139 no. 76;.140

no. 79.

Meervelt (Govert Heynricks zoon van) 135 no. 60, 61.

Meghen (Jan van), pastoor van 's-Gravenzande, 348 no. 37*, 39.

Mey er (Huych Willems zoon), buur te Leimuiden, 114 no. 30.

Meyer (Willem Florys' zoon) 189 no. 35.

Melantius (Gherardus) 207 no. 11.

Merman (Jacobus) 198 no. 82.

Mersche (Aechte van der) 42 no. 127.

Mersche (Cornelis Bouwen zoon van der) 42 no. 127.

Merula (Engel Willems zoon) 105.

Messemaker (Tyman) 410 no. 69.

Messing (Cornelis), schepen van den Haag, 145 no. 100, 102*; 147 no. 114*.

Michiel, priester, 340 no. 1.

Michiel van Drakenborch 269 no. 234.

Michiel Geryt Coüjnszoon, zevengetjjdenmeester te Delft, 71 no. 70, 75 no. 90.

Michiel Huyge zoon, schepen van 's-Gravenzande, 295 no. 17; 345 no. 22.

Michiel Jacobs zoon 95 no. 176.

Michiel Jans zoon Camerling, schepen van Delft, 99 no. 190*, 192, 193*.

Michiel Loefs zoon, schepen van den Haag, 100 no. 196*, 114 no. 27*; 28; 139 no. 75; 140 no. 81*; 433 no. 170.

Michiel Claes' zoon van den Berch, schepen van den Haag, 113 no. 24*; 140 no. 80.

Michiel Pieters zoon 170 no. 19; 397 no.

12, 13; 429 no. 152. Michiel Kog Pieters zoon 227 no. 56*. Michiel Pouwels zoon 127 no. 18. Michiel (het klooster van Sint) zie Leiden

en Schoonhoven. Middelburg (abdij St. Maria te) 137 no.

69; 391; 428 no. 148. Middelburg (abt van St. Marie te) 104;

152.

Middelburg (kanunnik te) 72 no. 76. Middelcoop (Jan Hermans zoon) 128 no. 22.

Mye (Mr. Heynric van der) 315 no. 109*; 367 ho. 125, 126.

Mye (Jacob Jans dochter van der), echtgenoote van Dirc van der Does 62 no.32.

Vermy (Jacob Willems zoon), schepen van den Haag, 114 no. 31; 162 no. 5; 431 no. 163.

Meye (Tyeman van der) 58 no. 12. Merlo (Ghijsbertus de), notaris, 265 no. 220.

Milde (Adriaen Claes' zoon de), schepen

van den Haag, 94 no. 167; 111 no. 16;

429 no. 154*; 431 no. 161. Milde (Maritgen Adriaens dochter de),

mater van St. Elisabeth, 43 no. 133;

44 no. 136. Milenberoh (Wilhelmus de) 271, no. 244. Minderbroeders zie Franciscus (1ste orde

van).

Myselair 199 no. 83, 87. Moedel (Wilhaem), priester, 352 no. 57*. Moeyaert (Bertelmees) 351 no. 52. Moenijn (Andries) 398 no. 18. Moermont (heer van Haamstede en) 123 IIIc.

Moers (Balu Claes' dochter), 167 no. 4. Moers (Philips Claes' zoon) 167 no. 4. Moers (Jacob Claes' zoon) 167 no. 4. Moers (Jan Claes' zoon) 167 no. 4. Moers (Jutte Claes' dochter) 167 no. 4. Moers (Claes Willems zoon) 167 no. 4.