is toegevoegd aan je favorieten.

Willem Mengelberg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebeurtenis. Den Haag bewondert met niet rninder warmte dan Amsterdam. Het orkest is een voorwerp van nationalen roem geworden. Dat dit gelukt is, danken wij aan Mengelberg's genie. In zaken van kunst en van wetenschap geloof ik niet dat nationalistisch voelen op zijn plaats is. Op dat gebied erken ik geen grenzen. Men trachte steeds het beste te krijgen en vrage niet naar den landaard van kunstenaar of geleerde. Is evenwel de schepper van iets zeer volmaakts een landgenoot, dan verheug ik me daarover en verblijd ik me te meer over de hulde die hem gebracht wordt, als „hero worship" bij ons zeldzaam is en vereering van één persoon opheft uit de platheid van het alledaagsche.

Laat ons dus zonder voorbehoud de grootheid van dezen man erkennen, die er in geslaagd is plaatselijk en ander vooroordeel te overwinnen en in ons land iets tot stand te brengen, dat niet wordt overtroffen; die duizenden uren van levensvreugde heeft bereid, ons muzikaal bevattingsvermogen heeft verrijkt en veredeld, en zoodoende op zijn gebied ook voor onze Nederlandsche beschaving werk van blijvende waarde heeft verricht.

Hoog-Soeren, September 1919.

J. PATIJN

Burgemeester van 's-Gravenhage

Wie de beteekenis van Mengelberg voor ons muziekleven wil peilen, hij behoeft slechts het orkestspel van thans met dat van voor vijfentwintig jaren te vergelijken, of hij kan zich te binnen roepen hoe in die kwarteeuw het muzikale leven in de hoofdstad vooral rijk is opgebloeid en hoe telkens weder Mengelberg daarbij als een groote stuwkracht op den voorgrond kwam, of ook hij herinnere