is toegevoegd aan je favorieten.

Willem Mengelberg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst op als solist in October 1895 met het Es-dur concert van Liszt, tijdens het afscheidsconcert van Kes en onder diens leiding, een leiding die hij voortaan op zich zou nemen. Zijn optreden sloeg dadelijk in. Het orkest, het pubhek en het Bestuur begrepen, van de eerste concerten af, dat de keuze was gevallen op een man van buitengewone gaven. Eerst later, veel later echter, is ons duidelijk geworden dat wij een kunstenaar „von Gottes Gnaden" naar Holland hadden teruggebracht, een der enkelen welke nog boven de voortreffelijken zóó ver uitsteken, een kunstenaar welke bij de weergave van kunstwerken zou weten te tooveren met het coloriet van een Rembrandt, een kunstenaar wiens bezit ons door de gansche beschaafde wereld zou worden benijd.

Gelukkig het land dat zijn groote mannen weet te eeren, weet te waardeeren, weet te houden. •

Amsterdam, October 1919.

R. VAN REES

Waarde Mengelberg,

Als oude vriend die Uwe ontwikkeling tot een groot kunstenaar van de kinderjaren af heeft gevolgd,

als broeder van hem, den bescheiden kunstenaar en grooten kunstvriend, die Uwe eerste schreden leidde op het pad dat U tot roem voerde,

breng ik U hulde en dank voor hetgeen Gij in de afgeloopen 25 jaren heb verricht, — voor de vele uren van edel genot aan duizenden geschonken waardoor het hart is geroerd, het gemoed veredeld en de geest naar hooger sfeeren opgevoerd werd.