Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stapels goud te doen rijzen voor uw voet ?"

„Maar die kunst zou me op 't oogenblik uitstekend te pas komen. Waarachtig, zonder badinage, ik bijt op 'n houtje."

De muziek viel weer in met „Geh'n wir noch in 's Café" en die vraag maakte den vriend zoo bezorgd, dat hij voor 't eerst van z'n leven met goeden raad voor den dag kwam.

„Dan wordt 't tijd, dat je gaat trouwen, beste jongen."

„Ja", zei Frits, „als ik maar zoo'n goudvisch kon te pakken krijgen." En vertrouwelijk, of hij tot zijn biechtvader sprak: „Entre nous, ik heb er wel een op 't oog; maar of die verduiveld zou willen!"

„Wat is ze waard ?"

,,'k Schat 'n paar ton."

„Dat kan je licht bij je steken.

Sluiten