Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo pratend en drinkend hadden de vrienden den verjaardag gevierd. En toen Frits dien nacht op bed lag, was 't hem, of de ander nog voor hem stond en hem met heftige gebaren aan 't verstand bracht, dat een huwelijk met Anna Terwallen het eenige middel was, om hem uit z'n geldnood te redden. Ja, hij wist het: zijn zaken stonden veel slechter, dan hij had willen bekennen. Men had hem doen weten, dat zijn faillissement zou worden aangevraagd.... Het moest, het moest I

Maar achter den vriend rees het beeld zijner moeder stil en stom, het oog zacht verwijtend op hem gericht. Zijn ziel streed een vreeselijken strijd,, erger dan op dien avond, toen hij het beeldje had willen verkoopen. Toen had de gedachte aan z'n moeder hem teruggehouden; maar nu ?... Was

7 193

Sluiten