Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem een heele opluchting toen Corrie vertrok, om aan Dietsman en Van Tijn de invitatie voor den avond te brengen. Hij kon nu den draad weer opvatten. Anna kwam hem te gemoet.

„Zoo'n kind toch 1... 'n Ander zou denken, dat ze in 't geheel geen opvoeding kreeg, 't Verwonderde me nog dat ze niet terstond over 't beeldje begon. Dat komt straks zeker nog."

„O", zuchtte Frits. „als ik jullie daarmee gelukkig kon maken.» Maar, Anna, je zuit moeten toegeven, dat men zulke familiestukken moeielijk present kan doen. Eén uitzondering zou ik maar weten en dat zou wezen, als ik 't gaf aan»»"

Hij sloeg op Anna een blik, die evengoed een lach als een traan kon voorspellen.

Sluiten