Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen, meer om Frits niet voor 't hoofd te stooten, dan om het genoegen, dat hij vond in de ontmoeting mei z'n oud-leerling. Wel had het hem gehinderd, dat Loosworp niet bij hem zijn visite kwam maken, maar hij was over die onbeleefdheid heengestapt, daar hij Frits als een geknakt riet beschouwde, dat met alle omzichtigheid diende te worden aangevat. Wat Van Tijn betrof, uit hem had geen van 't gezelschap kunnen wijs worden. Den heelen avond had men zijn stem niet vernomen en z'n lach was zoo verstrooid geweest, dat 't den schijn had, dat hij maar meelachte, omdat hij andere lachen zag. Corrie herinnerde zich nog te goed moeders les en had zelfs niet durven vragen naar 't wonderbeeldje, zoodat Frits en de gastvrouw nagenoeg alleen aan 't woord waren geweest, zonder,

Sluiten