Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Integendeel," zei Dietsman, „u komt als geroepen."

„Zoo," zei de oude, „dan eerst een enkel woord." En hij ging met Dietsman uit de kamer.

„Heeft ze u de historie verteld?" vroeg hij.

„Van a tot z." „Ook van Loosworp ?" „M'nheer," zei Dietsman, „'k weet niet in hoeverre ik u deelgenoot mag maken van 't gesprek, dat ik met uw dochter gehad heb. Zooveel kan ik u echter zeggen, u kunt in alle opzichten gerust zijn."

„Dan is 't goed.... Maar mag ik u een dienst vragen?... Zie, 'k moet nu naar huis; maar van avond wou 'k een bezoek brengen bij pater Labora. Mag ik u dan komen halen ?"

„Wat wilt u doen?" vroeg de leeraar verschrikt 228

Sluiten