Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— hier wees hij Dietsman met den

vinger aan, —

't Is Joris Van der Tak, Die zit hier voor dé glazen."

.Leve Joris," ging 't nu, -leve Joris! En leve Agnes! — Hoeral" en sedert dit oogenblik was Dietsman omgedoopt in Joris Van der Tak.

.Maar," zei moeder Zechhorst, „nu weten we nog niet, waar dit beeldje vandaan komt"

„O," riep Willem, „da's eenvoudig genoeg. We hebben nog kunstenaars in ons vaderland. En wie ziet nou onderscheid ?"

Dat zag niemand en de kunstenaar kreeg den volgenden dag opdracht voor een tweede copie. Die was voor Zechhorst.

Zoo werd dit verlovingsfeest een der schoonste dagen in het leven van Dietsman en Agnes, van Willem en

Sluiten