Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Take up the white man's burden —

Have done with childish days — The lightly proffered laurel

The easy ungrudged praise. Come now, to search your manhood,

Through all the thankless years, Cold, edged with dear bought wisdom,

The judgment of your peers.

(Rudyard Kipling. "The white man's Burden".)

1

Ieder, die de Indische, speciaal de Delische mailbladen volgt, wordt getroffen door de berichten over de vele aanslagen, tegenwoordig op planters ter Oostkust van Sumatra gepleegd.

Menig ouder zal na lezing daarvan dikwijls in ongerustheid verkeeren, omtrent het lot van den zoon, die in een afmattend klimaat genoodzaakt is, dagelijks met werkvolk om te gaan, dat er niet tegen /opziet voor een klap of aanmerking het mes te trekken en er in blinde woede op los te steken. Onder de jongeren zullen er wellicht zijn, die zich door die onrustbarende berichten laten weerhouden een loopbaan te kiezen, waaraan dergelijke gevaren verbonden zijn.

Waar wij tal van jaren ter kuste hebben gewerkt en daar met allerlei soort van werkvolk hebben moeten omgaan, komt het ons niet ondienstig voor, eens na te gaan, wat een jongmensen, die zich tot het plantersleven voelt aangetrokken.

Sluiten