Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wone gebruikelijke koelie-Maleisch werkelijk niet lastig is, maar dan is dit nog geen reden om er vooraf geheel geen studie van te maken. Zelfs de gemakkelijkste taal, die men nog niet kent, dient geleerd te worden, liefst als het mogelijk is, vóór men naar het land gaat, waar die taal gesproken wordt.

Waarom zou men nu met Maleisch juist een uitzondering maken?

Wij achten het dan ook van het hoogste belang voor een toekomstig tabaksassistent, dat hij tracht zich eerst in Holland het Maleisch dat ter Oostkust van Sumatra gesproken wordt, eigen te maken, als het kan door het nemen van conversatieles, waarvoor in de groote steden wel gelegenheid zal bestaan.

Veel onaangenaams zal hem in den beginne reeds hierdoor worden bespaard.

Het is niet noodig om Chineesch, Javaansch, Battaksch, of wat er zoo meer op Deli door de verschillende rassen onderling gesproken wordt, te kennen.

Dit zou overbodige moeite zijn, omdat Chineezen, Javanen, Battakkers en anderen op een onderneming altijd onder opzicht van een mandoer of tandil (ploegbaas) werken, die voldoende Maleisch kent om met den Europeaan te kunnen spreken en de ontvangen orders aan zijn koelies in hun eigen taal moet overbrengen. Maar wel is het noodig, dat een jong assistent in ieder geval iets van het Maleisch kent als hij voet aan wal zet.

Hoe eerder men de menschen leert begrijpen en zich verstaanbaar maken, hoe beter.

Kennis van de taal geeft zelfvertrouwen en boezemt wederkeerig vertrouwen in.

Sluiten