Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een afdeeling nog eenige ploegen Javanen, die de Chineezen behulpzaam moeten zijn en waarover de assistent, die de afdeeling beheert, mede het opzicht heeft. Wordt er op een onderneming dus op b.v. driehonderd velden tabak geplant, dan zijn er behalve de administrateur, waaraan de assistenten rechtstreeks verantwoordelijk zijn, vier assistenten, waarvan er drie met een afdeeling, van elk ongeveer honderd velden, belast zijn, terwijl aan den jongste, den „singkeh", allerlei baantjes worden opgedragen, waarvoor hij dan eens op kantoor, dan weder in een der af deelingen te doen heeft.

In den oogsttijd, wanneer de veldassistenten van den ochtend tot den avond de handen vol hebben, wordt de singkeh meestal als hulp naar een der afdeelingen gezonden, staat dan onder toezicht van een ouderen collega en doet daarbij ook al wat van de praktijk op.

Onder gewone omstandigheden krijgt een assistent het eerste jaar geen afdeeling te beheeren; hij begint zijn plantersloopbaan met werk op het kantoor van den administrateur, totdat hij iets van de taal kent, zich buiten kan redden. Na eenigen tijd wordt hij dan, zooals wij reeds zagen, óf aan een ouderen collega tijdelijk toegevoegd, öf hij krijgt het opzicht over eenige ploegen Chineezen, Javanen of Klingaleezen, die het terrein voor .den komenden oogst moeten schoonmaken. Dit is dan meestal zijn eerste zelfstandige arbeid.

Op een onderneming kan het werkvolk in twee groote groepen worden verdeeld, n.1. zij die ^onder" en zij die „zonder" contract werken.

Tot de eerste groep, dus tot de contractkoelies, behooren de meeste Chineezen, Javanen (mannen zoowel als vrouwen)

Sluiten