Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op Deli echter zien zij spoedig, dat de zaak niet zoo eenvoudig is, alt die er in Europa uitzag, maar vooral, dat het begin veel moeilijker is, dan men gedacht had.

Een goed gestel, ijver, nauwgezette plichtsbetrachting, hoe onmisbaar overigens ook om te slagen, zijn alleen niet voldoende om een jongmensen tot een goed assistent, eventueel later tot een goed administrateur te maken. Bovendien, iemand, die geschikt is voor assistent, is dit nog niet altijd voor administrateur.

Men zal zich zelf dan ook afvragen: „Hoe heb ik het aan te leggen om in de eerste plaats een goed assistent te worden én zoo vlug mogelijk^arrière te maken?" Hierop zouden wij het volgende willen aAwoorden:

„Een goed assistent is hij, die niet alleen nauwkeurig de orders van zijn chef opvolgt, maar deze ook door zijn koelies weet te doen uitvoeren, zonder dat deze laatsten hierbij ontevreden worden. Hoofdzakelijk komt het er dus voor een assistent op aan, dat hij met zijn koelies weet om te gaan".

Bezit iemand de noodige tact en beleid, dan zal hij spoedig genoeg den slag te pakken hebben, maar niet iedereen beschikt over deze zoo hoog noodige eigenschappen. Waarom wel bijzonderlijk een assistent in Deli in de allereerste plaats deze hoedanigheden moet bezitten, daarvoor zal het dienstig zijn, om het karakter der Javaansche en Chineesche contractkoelies wat nader te behandelen.

Te meer is dit noodig, daar vele oud-Indisch-gasten, die echter niet op Sumatra's Oostkust vertoefd hebben, en dus niet in de gelegenheid zijn geweest om daar ter plaatse den Chinees en Javaan in zijn doen en laten gade te slaan, in

Sluiten