Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegde de jongen er aan toe. Op Java had hij al een moord begaan.

„Soedah" (hou maar op) zei de toean, die zich nu voldoende ingelicht achtte en er niet op gesteld was meer bijzonderheden uit het leven van een kettingganger te vernemen.

Den raad van zijn huisjongen nam hij echter ter harte. Wongso werd door een anderen nachtwaker vervangen.

VII.

Wie den Chinees alleen als handelsman kent, den altijd beleefden, stereotyp glimlachenden baba, staat geheel vreemd tegenover den Chineeschen veldkoelie op Deli. De eerste is in Indië geboren (baba), heeft door zijn langdurigen omgang met den Europeaan en door zijn handelsbetrekkingen een oppervlakkige beleefdheid opgedaan, maar de laatste, die als koelie voor een Delische landbouwonderneming uit het binnenland van China wordt geïmporteerd, is van geheel ander hout gesneden.

Ook niet allen die op deze wijze naar Sumatra's Oostkust komen behooren tot een en denzelfden stam.

Geheel verschillend van elkaar zijn de Haihongs, Liokhongs, gewoonlijk op Deli Hailokhongs genaamd, de Toutjoes, Kehs en Macaus.

Zoowel in uiterlijk, als in aard en karakter, waardoor er menigmaal op de ondernemingen bloedige vechtpartijen tussen en die stammen onderling plaats vinden, verschillen zij ook in taaleigen, waardoor ze elkander soms ter nauwernood kunnen verstaan.

Sluiten