Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neezen even goed als Europeanen, onderling van elkaar verschillen.

IX.

Uit zijn aard is een Chinees laf. Zelden zal hij dan ook een aanval openlijk of alleen begaan.

Heeft hij iets in den zin, dan zal hij zich vooraf den steun van eenige kameraden verzekeren. Zoodra deze gevonden zijn, wordt een geheim verbond gesloten, bezegeld door het slachten van een kip, bij wiens bloed dure eeden worden gezworen, elkander in de zaak, die men op het oog heeft, trouw bij te staan, samen de straf, die er eventueel op staat, te ondergaan en elkaar nooit of te nimmer te verraden.

Hoe plechtig deze eeden ook zijn afgelegd, hoe bindend die ook voor een Chinees mogen zijn, toch bevindt zich onder de samenzweerders meestal een verklikker, die, tuk op een geldelijke belooning, den hoofdtandil het complot verraadt, waardoor deze in staat is tijdig de belhamels op te pakken en in verzekerde bewaring te stellen.

Soms ook wel doet een krachtig, resoluut optreden dergelijke eedgenootschappen uiteenspatten.

Voor flinkheid en durf heeft een Chinees, die niet van de dappersten is, altijd ontzag.

Als goed zakenman zal hij er niet aan denken, wanneer hij een winstgevend jaar maakt, doordat hij goede tabak te velde heeft staan, deze winst in de waagschaal te stellen door tegen de onderneming of tegen een der Europeanen iets strafbaars te ondernemen.

4

Sluiten