Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In artikel 18 is opgenomen de verbodsbepaling van het vervoer des nachts, geheel gelijkluidend met de eerste wettelijke bepaling! die noodig werd geoordeeld in het belang der Besoekische tabakscultuur en dateerde van 1893

In artikel 19 worden de bevoegdheden van den Voorzitter, vermeld in Hoofdstuk I en U, overgedragen op de AssistentResidenten, m. a. w. de verzoekschriften voor verkrijging van een opkoop- en schuurvergunning moeten per gezegeld rekest gericht zijn aan laatstgenoemde ambtenaren. Van de beschikking der Assistent-Residenten kan nadere beslissing worden ingeroepen van 's Raads voorzitter.

Model aanvraag schuur- en opkoopvergunning wordt hieraan toegevoegd (zie bijlagen IV en V.)

Sluiten