Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

residentiekantoor leidt; verder laatsgenoemde weg tot aan de brug over de Besoeki-rivier;

c. de afdeelingshoofdplaats Djember ;

d. de districtshoofdplaatsen Rambipoedji, Tanggoel en Poeger; è. het gedeelte van de districtshoofdplaats Kalisat, dat begrensd

wordt als volgt :

ten Noorden : de desaweg Patempoeran, terrein van de Staatsspoorwegen en de weg van Adjoeng naar Lembengan,

ten Oosten en ten Zuiden : de Adjoeng-rivier, het voetpad loopende van het punt, waar de Adjoeng-rivier zich naar liet zuiden ombuigt naar den driesprong,' gevormd door de wegen van Djember naar Kalisat en Kalisat naar Majang, de weg van Djember naar Kalisat tot aan bovenbedoelden driesprong en de desagrens tusschen Kalisat en Soemberdjeroek;

ten Westen : de desagrens tusschen Kalisat en Soemberdjeroek,

/. het gedeelte van de onderdistrictshoofdplaats Soekowono, begrensd als volgt:

ten Noorden : de weg van Soemberdjambé naar Karangmelok ;

ten Oosten : Staatsspoorterrein en de oostgrens van het perceel „Recht van Opstal", verpondingsnummer 2274 ;

ten Zuiden : de zuidgrens van het perceel „Recht van Opstal , verpondingsnummer 2274 en de desaweg Kampong tengah en de zuidgrens van het gehucht Banjoebang en het perceel „Recht van Opstal", verpondingsnummer 2031 ;

ten Westen : de desaweg Banjoebang tot aan de zuidwestpunt van het perceel „Recht van Opstal", verpondingsnummer 1080 en de westgrens van het perceel „Recht, van Opstal", verpondingsnummer 2031 en het gehucht Banjoebang;

g. de afdeelingshoofdplaats Sitoebondo ;

h. de districtshoofdplaatsen Pradjekan, Asembagoes en Panaroekan ;

i'. de afdeelingshoofdplaats Banjoewangi;

j. de in de afdeeling Banjoewangi gelegen districtshoofdplaatsen Genteng en Rogodjampi, de onderdistrictshoofdplaatsen Kalibaroe, Tjeloering, Singodjoeroeh, Kabat, Pakis, Giri en

Sluiten