Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABAKSVEILING VERORDENING.

In Augustus 1918 werd door den Gewestelijken Raad een verordening aangenomen betreffende de openbare tabaksveilingen. Deze verordening werd afgekondigd in de Javasche Courant van 13 September d. a. v. No. 74 en trad op dien datum ook in werking.

VERORDENING betreffende de openbare tabaksveilingen, te houden op de bij het gewest Besoeki in beheer zijnde tabaksmarkten.

Artikel 1.

Op plaatsen door den Voorzitter van den gewestelijken raad aan te wijzen zullen, na den raad te hebben gehoord, markten opgericht worden, waar door bemiddeling van den gewestelijken raad tabak, als in artikel 2 nader omschreven, in het openbaar zal worden opgeveild.

Deze markten zullen worden aangeduid als tabaksmarkten.

Artikel 2.

Op deze markten zal uitsluitend worden geveild kampongkrossok, waaronder in deze verordening verstaan wordt tabak in drogen toestand, afkomstig van aanplantingen, toebehoorende aan Inlanders en bekend onder den naam van „vrije tabak".

Groene vrije tabak zal op deze markten niet ten verkoop worden toegelaten.

Artikel 3.

Alvorens de droge kampongkrossok bij opbod zal worden opgeveild, moet deze door den marktmeester worden gekeurd.

0

Sluiten