Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLACE IV.

Model aanvraag Schuurvergunning.

den Assistent-Resident Dan

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen ,

administrateur der Tabaksonderneming wonende te

handelende ten deze voor en namens de te gevestigde

naamlooze vennootschap ;

dat hij een schuur wenscht te bouwen voor het opbergen en drogen van tabak in de desa district.... afdeeling. . .;

dat de onderneming in die desa aanplantvergunning heeft ;

dat de schuur zal worden gebouwd op een stuk grond bezeten in recht van eigendom (of opstal; of erfpacht), verpondingsnummer .. .; of in huur voor ... jaar ; of reeds aangevraagd of reeds opgemeten ;

dat de schuur zal gedekt worden met atap of kadjang en gelegen is meer dan 50 M. van de bebouwde kom.

(of dat de schuur gelegen is minder dan 50 M. van de bebouwde kom en dus zal worden voorzien van een composiet dak.)

(of dat de schuur gelegen is minder dan 50 M. van gebouwen aan de onderneming toebehoorend en daarom dispensatie zal verzocht worden van artikel 8 alinea 1 der Verordening op orde, netheid, zindelijkheid en veiligheid in de residentie Besoeki, ten einde, na bekomen dispensatie, de schuur met licht ontvlambare materialen te dekken) ;

dat de schuur zal bevatten kamers ;

dat de onderneming in die desa beschikt over bouws

sawahs en bouws droge gronden volgens wettelijk geregistreerde huurcontracten en over schuren met een capaciteit van kamers ;

Sluiten