Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VI.

No. 9023/25

Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Resident van Besoeki.

Bondowoso, 14 October 1918.

De Resident voornoemd.

Willende overgaan tot de aanwijzing van gedeelten van zijn gewest, waar grondhuurovereenkomsten, welke voor niet langer dan één jaar of één oogstjaar worden aangegaan en betrekking hebben op andere gronden dan aandeelen in periodiek verdeelde of met wisselende aandeelen bij de deelgerechtigden in gebruik zijnde gemeentelijke grónden, in rechtsgeldigen vorm kunnen worden gesloten op andere wijze dan aangegeven in het eerste lid van artikel 3 der grondhuurordonnantie.

Overwegende dat communaal bezit met periodieke verdeeling of wisselende aandeelen in deze residentie niet voorkomt.

Gelet op al. 4 van artikel 3 der Grondhuurordonnantie (Staatsblad 1918 No. 88 en 214, alsmede No. 215;

Heeft besloten:

te bepalen, dat in het geheele gewest Besoeki grondhuurovereenkomsten, welke voor niet langer dan één jaar of één oogstjaar worden aangegaan en betrekking hebben op andere gronden dan aandeelen in periodiek verdeelde of met wisselende aandeelen bij de deelgerechtigden in gebruik zijnde gemeentelijke gronden, ook op andere wijze dan aangegeven in het eerste lid van artikel 3 der grondhuurordonnantie, in rechtsgeldigen vorm kunnen worden gesloten.

Sluiten