Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de grens van bast en hout ligt het cambium, dat naar buiten het bastweefsel en naar binnen het houtweefsel vormt. Dit laatste bestaat uit houtvaten, houtvezels, houtparenchym en mergstralen.

De elementen van den bast hebben de volgende functiën:

De kurklaag dient als beschutting tegen schadelijke invloeden van buiten, het tegengaan van te sterke verdamping of van te groote warmteuitstraling in koude nachten, bescherming tegen aanvallen van insecten, enz.

Van de organen, welke dicht bij het cambium liggen, geleiden de zeefvajen van de voedingssappen, welke van uit de bladeren in den boom verspreid worden, speciaal de eiwitstoffen, het parenchymweefsel de koolhydraten. Het uit de wortels opstijgende water wordt door het houtweefsel getransporteerd. Neemt men van een tak een ringvormige strook bast weg, met het cambium, dus tot op het hout, dan blijft het gedeelte boven de wond frisch, doordat het hout dat gedeelte van water blijft voorzien. In het bastweefsel vindt men daar ter plaatse spoedig een opeenhooping van zetmeel en eiwit, terwijl in dat van onder de ringwond, wanneer zich althans hier geen bladdragende takjes bevinden, geen spoor van deze stoffen wordt aangetroffen 9). Tengevolge van deze ophooping van voedingsstoffen, vormen zich boven de wond, onder bepaalde omstandigheden, wortels, en wanneer men den tak bij de wond afsnijdt, kan men dat gedeelte als stek gebruiken. Deze wijze van vegetatieve vermenigvuldiging, marcotteeren (tjangkokken) genaamd, wordt in Indië veel toegepast en is ook bij de kinacultuur in gebruik geweest.

Neemt men daarentegen van een tak voorzichtig het hout weg en laat men den bast onbeschadigd, dan verwelkt het daarboven gelegen deel zeer spoedig, doordat de bast aan de opstijgende sapbeweging geen deel neemt.

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden, dat het wegnemen van den bast van groot nadeel is voor de voeding van den boom, daar de neerdalende sapbeweging gestoord wordt. Wordt ook het cambium weggenomen, of is dit door ontblooting uitgedroogd en afgestorven, dan staat niet alleen de diktegroei van den boom

Sluiten