Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Bij de kinacultuur heeft men rekening te houden met verschillende factoren, welke invloed hebben op de resultaten, en wel:

A. Hoogteligging en klimaat der terreinen.

B. Aard der gronden.

C. Aan te planten Ledger-variëteit.

D. Plantverband.

E. Wijze van onderhoud: grondbewerking, bemesting, bestrijding van ziekten en plagen.

F. Schillen en drogen van den bast.

Voor het vaststellen van het meest rationeele exploitatie-plan der kina-plantsoenen is het noodig te weten in hoeverre deze factoren hun invloed laten gelden.

A. Hoogteligging en klimaat der terreinen.

In Zuid-Amerika strekt zich het kina-gebied uit van io° Zuider- tot op io° Noorder-breedte. Volgens opgave der reizigers groeien of groeiden de boomen daar op terreinen, die van 700 tot 3000 Meter boven het oppervlak der zee gelegen zijn *).

Zooals reeds is medegedeeld, is de oorspronkelijke groeiplaats van C. Ledgeriana niet nauwkeurig bekend, waarschijnlijk in Noord-Bolivia, dus op + io° Zuider-breedte.

In Azië is de cultuur van C. Ledgeriana tot nu toe slechts mogelijk geweest op hoogten van 900 tot 1850 Meter. Verschil

Sluiten