Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere vraag is het, of de overige bestanddeelen van den bast: kinalooistof, kinazuur, kinovazuur, hars, vet, was, zetmeel, kleurstof enz., bij het kloppen ontleed kunnen worden.

Bij het analyseeren van oogstmonsters worden dikwijls verschillen geconstateerd ten opzichte van de zuiverheid, waarin de

Fig. 8. Het kloppen van kinabast (mepreg); dit geschiedt altijd door vrouwen; één dezer houdt den houten hamer in de hoogte.

alcaloiden in de extractie-vloeistof overgaan; sommige monsters geven reeds spoedig een heldere en weinig gekleurde oplossing; het daaruit door verdamping verkregen residu lost bijna geheel in verdund zoutzuur op; bij de daarop volgende neutralisatie en verwarming wordt slechts een gering neerslag van onzuiverheden afgescheiden, terwijl de uit de gefiltreerde vloeistof verkregen tartraten zuiver wit, en gemakkelijk te polariseeren zijn.

Andere monsters daarentegen geven een gekleurde, troebele oplossing, die dikwijls door langer schudden ook niet helder

Sluiten