Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt; het door verdamping verkregen residu lost moeielijk in verdund zoutzuur op; er blijft een taaie, kleverige massa over; bij neutralisatie scheidt zich een overvloedig donker gekleurd neerslag af, terwijl de tartraten vuil wit of vuil grijs gekleurd zijn, zoodat zij bij polarisatie een donker beeld geven.

Fig. 9. Het schillen der kina-wortels in de nabijheid van een kleine bron; daarachter jonge en oude Ledger-aanplantingen.

Tusschen deze twee uitersten treft men verschillende schakeeringen aan. Deze afwijkende extracties zijn het gevolg van stoffen, die bij de eene in het geheel niet, of zeer weinig, en bij de andere in grootere hoeveelheid voorkomen. Jonge basten en basten van zieke boomen geven de slechtste extracties; beide moeten vóór het schillen flink geklopt worden, en beide hebben een eenigszins andere samenstelling dan de oudere en gezonde basten. Bij zieke basten is geconstateerd, dat de hoeveelheid en

Sluiten