Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de aard der alcaloiden een verandering ondergaat, wat voor de overige bestanddeelen ook wel zal gelden; terwijl jonge basten meer kinalooistof in vrijen toestand bevatten. Nu worden de meeste looistoffen aan de lucht spoedig ontleed tot zeer samengestelde verbindingen; zoo wordt uit kinalooistof kinarood en waarschijnlijk

Fig. 10. Tienjarige aanplant van eikenhakhout, waarvan een gedeelte reeds gekapt is.

nog wel andere ontledingsproducten gevormd. Het is mij echter meermalen opgevallen, wanneer ik van een zeer jongen aanplant het gehalte wilde controleeren en daarvoor van verschillende boompjes een schijfje bast wegnam, dat ik bij analyse van het aldus verkregen, niet geklopte, monster steeds een heldere extractie kreeg en mooie tartraten, wat bij een monster van den oogst van zulke boompjes,'die door kloppen wordt verkregen, biet het geval is. Bij het kloppen van oudere stammen wordt dit bezwaar zelden

Sluiten