Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

Blz. 5. No. 7 moet 2 regels hooger staan, dus: 7. Het voorloopig enz.

7. No. 9 lees: Den 28en September 1916 kwam het ontwerp houdende nadere enz.

8. Noot: lees tusschen K. R. en overal: verder. „ 10. Middenin: onderwerp, lees: ontwerp.

;, 15. regel 1 v. b.: bij lees: hij.

„ 22. regel 19 v. b.\ komt lees: kwam.

„ 20 v. b.\ achtc lees: achtte. 32. Mr. Beumer lees: Dr. Beumer.

„ 40. regel 7 v. b.'. ministe lees: Minister.

,, 54. ,, 8 v. o. achter: de oorspronkelijke redactie van C. wilde behouden, te voegen: en het nieuwe c dan op te nemen als sub d.

„ 60. sub. VI: in art. 9\, lees: art. 61.

,, 61. regel 5 v. b: meer kent, lees: kent.

„ 67. „ 12 v. o: V. R. reisverord, lees: V.R. benoemingsbesluit.

„ 2 v. o.: is ontvangst, lees: in ontvangst,

„ ,, 4 v. b.: nl. moet wegvallen.

,, 79. Op deze blz. zijn de aanteekeningen niet voldoende uit elkander gehouden De aandachtige lezer vindt echter gemakkelijk uit bij welk nummer der rechterbladzijde ze behooren.

„ 80. regel 13 v. b. geeft bij, lees: geeft hij.

„ 89. „ 7 v. o. De aanteekening: merkwaardig enz.

tot hebben te vermelden behoort te vervallen. In model V wordt over deze verzegeling wèl gerept.

„ 94. boven No. 54 is uitgevallen het art. 29 VR. kies verord. luidende:

(1) De Gekozene ontvangt onverwijld van den Voorzitter van het stem kantoor een afschrift van het proces-verbaal waaruit zijne verkiezing blijkt.

(2) Hij die is gekozen ter vervulling van eene plaats, opengevallen door het niet aannemen van de verkiezing of het niet tijdig inzenden

Sluiten