Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onlangs kwam opnieuw de zoo discrete vraag ter sprake, of op den duur toch geen hereeniging van de Antirevolutionairen met de Christelijk-historisehen denkbaar zou ztin.

Vbora/ indien .... Cort van der Linden s Grondwetsherziening doorgaat, dringt zich deze netele vraag met dringender klem dan ooit te voren aan ons op.

Dr. A. KUYPER.

Moge de tijd aanbreken, dat de beide groepen der Nederlandsche antirevolutionairen, beseffende hoe noodig de samenwerking van alle Christenen is tot behoud en tot ontwikkeling van ons Christelijk volksleven, zich weer vereenigen tot ééne groep.

Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.

Sluiten