Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelen. De heele grondslag van de partij is er op, aangelegd, dat de aanhangers denkende wezens .zijn. Zij behoeven geen politici te zijn, geen juristen of doctoren in de staatswetenschap^pen, geen redenaars; geen sociologen, hi&ar wel moeten zij iets verstaan van den invloed van de machtige vijanden, waartegen de strijd op staatkundig erf gaat; wel moeten zij zich geroepen gevoelen om' zich met hart en ziel te verzetten tegen de invloeden van revolutie en ongeloof.

Het partijstreven moet vanzelf óns Christenvolk in het hart grijpen.

Als er nu tengevolge van de leiding eenige Wrijving is ontstaan, ligt dit zoowel aan de gebreken welke de volgelingen aankleven, als aan de (menschelijkheden, die ook des leiders deel zijn.

Er moest echter verzet komen, niet uit lust tot tegenactie, niet om eigen eer te bevorderen, maar uit even heilige overtuiging, als waarmede de leiding .uitgeoefend werd;

De gebreken van de volgelingen bleken daaruit, dat er een „atmosfeer van verdachtmaking'* ontstond, Men fluisterde, kamde af, haalde de schouders pp, maakte toespelingen, en zoo meer,

Ook aan die dingen moest een einde gemaakt worden. Zij, die niet op den juisten tijd gesproken hebben, staan schuld dig tegenover Kuyper.

Het is zeker, dat mr. Th. Heemskerk niet tot hen behoort. Het is hier niet de plaats', om het geheete conflict Kuyper-Heemskerk en! alle zaken, welke jie „vijf heer ren"1') bezwaarden, blijkens hun ppzienh'airende brochure, ia het geheugen terug te roepen. Slechts (een enkel woord ter aanduiding van het bemoedigende resultaat van de klachtenreeks.

Heemskerk heeft zich in een hoogernstig woord verweerd tegen de bekende Starrentritsen.

Het gevolg was een „editio castigata"2) en een ridderlijke erkenning van dr. Kuyper, dat hij; gedwaald had.

„Al het persoonlijke,'' schreef hij; tf,viel nu weg, en wat alleen overbleef, was de hoogernstige yraag, op wat wijs. door

*) Prof. mr. A. Anema, prof. dr. H. Bavinck, prof. mr. P. A. Diepenhorst, mr. Th. Heemskerk en mr. S. de Vries Cz. *) Verbeterde uitgave.

Sluiten