Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lampadius ten aanzien van de wijze, waarop Christus in het brood en den wijn van het H. Avondmaal tegenwoordig was. Zijne voorzichtige, soms dubbelzinnige *) uitingen deden hem het verwijt niet ontgaan, dat hij het met Oecolampadius wel eens was, doch er niet voor durfde uitkomen. Aan de andere zijde vraagde de overheid van Bazel zijn advies, of de verkoop van Oecolampadius' boek daar al of met zou worden toegestaan. Een en ander was oorzaak, dat hq zich met recht meer op zijn gemak gevoelde. En toen eindelijk te Bazel de onrust onder het volk t<>enam, de mis open qk werd afgeschaft de beelden uit de kerken werden verwijderd, achtte hij het beter van woonplaats te veranderen. Hl]i koos daartoe Freiburg im Breisgau, waarheen hq in 1529 vertrok. . Hier bracht hij zijne laatste levensjaren door at en toe geplaagd door ongesteldheid en hevige ziekte. Toch rustte zijn arbeid niet. Velerlei werken van zijne hand verschenen nog o. a. eene uiteenzetting van de Apostolische geloofsbelijdenis, van de tien geboden en het Gebed des Heeren; een klein geschrift over de voorbereiding tot den dood op verzoek van Rochford, den vader van de ongelukkige Anna Boleyn, vervaardigd; een breede verhandehng. aan de hand van Psalm 84, „over de liefelijke eenheid der kerk waann eene uiteenzetting wordt gegeven over de verschillende kettenjen die de kerk hadden belaagd, en Erasmus zich, veel scherper dan hij vroeger wel gedaan had 2), over de Ananen uitspreekt.

v . .... . - lüv aan Witibald Pirkheimei (in 1526): „Mij zou het ge-

C l2 ~. iede, zonder^e^eid te 'aten

Kenmerkend i. ook een uiUpraak al» deze. „Hoe fc hetmetde

waren van afwijkende gevoelens.

Sluiten