Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand, in de laatste jaren wellicht niet zonder voorbeeld; toestand van beginselloosheid, van gemis aan hooger volksleven en publieken geest, zoo droevig, dat men nauwelijks gissing waagt naar hetgeen óf Regeering of Volksvertegenwoordiging wil; dat men nergens, bij Ministerie, noch bij Kamers, noch bij politieke partij, noch bij openbare meening en haar talrijke woordvoerders van eenheid en bestendigheid van geloofsovertuiging eenig blijk ziet; zoodaat het bijkans ontzielde staatslichaam alleen door den sleur van administratief beheer voor uiteenvallen behoed wordt ).

') Ter nagedachtenis van Stahl, pag. 14.

Sluiten