Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt men in een omgeving van wijder adem: hier troont een meester.

Ten tijde van Frans Hals was Haarlem, misschien nog meer dan Amsterdam, een soort van middelpunt van schilderleven en bedrijf geworden, en zijn invloed was het die dit milieu ging bezielen.

De schilders genoten misschien nergens zooveel waardeering en zelfs maatschappelijke eer als daar. Reeds in het begin van de 16e eeuw bestond er een schildersgild, waarvan de leden weldra zoo talrijk waren, dat het zekere privilegiën verkreeg, waarvan de voordeelen schilders uit andere gemeenten naar de stad lokten.

Frans Hals was — wat er ook van zijn persoonlijk bestaan verteld moge worden, en als het eenigszins losbandig was heeft het althans zijn ontwikkeling niet geschaad noch zijn leven bekort! — niet slechts door zijn ongetwijfeld gezelligen aard, maar door het geniale en veelzijdige van zijn aanleg, de ware man om een kring van leerlingen, navolgers en vrienden te inspireeren. Zonder zelf op velerlei terrein een volkomen meester te worden, was hij, door zijn geniale aanduiding en door zijn besef van wijder mogelijkheden, door zijn aandacht voor velerlei levensverschijningen, voor velen een baanbreker, en zijn frissche dartele vondsten, zijn aangeboren vaardigheid hebben hun meer dan een nieuwen weg gewezen, waarop zij zelf doorgingen en resultaten bereikten. Zoo was dat oer-echte, wilde volkskind, de rasvolle en briljante schilder van boerenherbergen, van kermistafreelen en vechtpartijen, Adriaen Brouwer, zijn geniaalste leerling, en Adriaen van Ostade, die fijne schilder van het oubollige en het idyllische, het genre-interieur en de pastorale evenzeer. Nog had hij veel kinderen, waarvan er ook eenige de schil' derkunst hebben beoefend, en een broeder, Dirk Hals, die uitmuntte in gezelschap-interieurs van ietwat galanten aard. Een waarlijk hoogst verdienstelijk navolgster, de eenige misschien, die iets van 's meesters gezonde joligheid en breedheid van faire overnam, is Judith Leyster.

De me ister stierf op zeer hoogen leeftijd. Hij is een van

Sluiten