Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruidje heen, dat zedig wegschuilt, vóór het bruidje heen, grapjes maken tot den ietwat verstrooiden bruigom, tot een stijf grijnsje. Hij is misschien vervelend, of verveelt althans het jonge paar, dat beleefd moeite doet, om daarvan niets te laten blijken. Het stille spel van die wonderbaarlijk levende groep is iets wat men voelt gebeuren, voelt met al zijn diepere oorzaken in de situatie en de karakters.

De vrouw die haar kind laat happen en de achter de schutting voorbijschuivende personen, waaronder de jonge kwakerachtige man, die minzaam lachend luistert naar het gesnap van het vrouwtje, dat naast hem wandelt, op die buitengewoon zuiver en plausibel geconcipiëerde en uitgevoerde schilderij: „In den tuin achter de herberg" (Berlijn), de vrouw in het zwart op den „Prinsjesdag", onder het kijken naar den man, die kluchtig knielend, met zwaard en kroes manoeuvreerend, blijkbaar een dwaze toast slaat, de vrouw, die het snoezig kindje is komen op te merken — het kindje dat onthutst is over de aanstellerij van den man, de dienstmaagd die het gedoe achteroverleunend aanziet, — hoeveel verrassend echte momenten, illustratie en verrijking'van het groot geheel! Over het algemeen chargeert Jan Steen zijn figuren niet of zelden. Wie, zooals dat wel geschiedt, zijn dokters b.v. bij dien van Molière vergelijkt, vergeet, dat er nergens of bijna nergens van een opzet tot het belachelijk maken van die professie sprake is, zooals bij den Franschen satiricus altijd, en na dezen bij Daumier, Rowlandson en zoovele spotters. De eenvoudige, deftige heer, die het snoezige vrouwtje met het ontroerend fijne even geopende schalke mondje behandelt, of het oude manneke met zijn doorzakkende knieën en zijn stoppelbaardje en het zorgelijke gezicht op het stuk in den Haag, goedig gewichtig als zij zijn, werden niet met smaad afgebeeld door den lustigen schilder, noch met wantrouwen aangezien.

Vrouwen en kinderen zijn eveneens opgenomen in de vrije en vroolijke sfeer van zijn levensbeschouwing, als belangrijke

Sluiten