Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij om de gezondheid te ondermijnen. Zoo zien de dagelijksche gevolgen van den oorlog er uit. Of daarvan de gebrekkige voeding of de ongewone, zware arbeid of een der andere schadelijke invloeden de voornaamste rol speelt valt niet steeds gemakkelijk uit te maken."

De conclusies van het Rijksdepartement van Gezondheid zijn zoo ontstellend, dat zij de volle aandacht eischen van eiken politicus, eiken medicus en eiken staathuishoudkundige. Zij vestigen de opmerkzaamheid der geheele wereld op gebeurtenissen, die zich tijdens den oorlog in Duitschland hebben afgespeeld en die tot dusver om begrijpelijke redenen geheim moesten worden gehouden. Thans echter is het tijdstip gekomen, dat het geweten der geheele wereld moet worden wakker geschud voor de vreeselijke offers, die de uithongeringsoorlog in Duitschland geëischt heeft!

Sluiten