Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV

Zijn huis is gebouwd, en ingericht «Is dat van den fabrikant.. . niets herinnert aan de kleine bakkerij, zooals die vroeger was. En het is dikwerf een genot in zijn groote biljartkamer, onder een sigaar, plannen te bepraten, projecten, suggesties...

Zoo zou ik nog wel meer kunnen vertellen van industrieelen die in dezen rijd van groeiender industrieën een klein vak uit een hoek haalden en 't omschiepen tot een groot ruim bedrijf met horizonten. Moderne handelsmenschen die van een klein productje een reuzenhandel maakten over geheel de wereld. Die geacht worden om, naast hun harden werkwil, de ruime juiste blik.

Eenvoudig-weg zakenmenschen die hun vak vooruitgebracht hebben — omdat anderen mee moesten, die dat vak naam gegeven hebben, soms een wereldnaam...

Er zou, wilde men van hun strijd es moeilijkheden, van hun mislukken en slagen schrijven, veel te vermelden zijn, wel even belangwekkend als de lotgevallen van menig kunstenaar die ook gezwoegd en gestreden heeft voor zijn successen. En daarbij ongemeen boeiend veelal.

Sluiten