Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensverhoudingen schijnt hij ons vlekkeloos, hoog en eenvoudig: als zoon, als broeder, als vriend. Hij draagt den moed en avonturenlust van den middeleeuwschen ridder verheven in de wijde gedachtensfeer van den humanist, bezield met den gloed van het strijdend protestantisme en tegelijk met dien van de diepste liefde, die dat alles tempert met de schaduw van een zachte melancholie. De schrijver van de Arcadia is tenslotte (en wie de 16deeeuw en Cervantes goed verstaat, zal het kunnen zeggen met den diepsten eerbied), hij is bij dat alles ook een Don Quichot.

Wanneer iemand mij zei: ik wenschte door te dringen in die latere dagen der 16de eeuw, zou ik hem willen antwoorden: bestudeer het leven van Sidney, dool met hem en denk met hem, en gij zult van zelve al het groote tegen komen, wat die tijden bewogen heeft, en ge zult dat alles zien door een kristallen ziel heen. Ge zult met hem te Parijs zijn tijdens den Bartholomeusnacht; ge zult met de groote Hugenootsche publicisten: Languet, Duplessis Mornay, verbonden smeden voor het heil der protestantsche zaak; ge zult met Sidney model zitten voor Veronese en peet staan over een zoon van Willem van Oranje. Ge zult met hem uw litteraire club hebben ter verbetering van den versvorm. Ge zult plotseling Carlyle als derde man in het gelid zien staan met Sidney en Giordano

Sluiten